GLIAC Men's Basketball Archive

2016-17  Ferris State Ferris State  Ferris State Findlay Statistics Standings  All-GLIAC News
2015-16 SVSU/AU  Ferris State SVSU AU Statistics Standings All-GLIAC News
2014-15 LSSU  Ferris State LSSU AU/UF Statistics Standings All-GLIAC News
2013-14 LSSU Findlay LSSU UF/WU Statistics Standings All-GLIAC News
2012-13 MTU/WSU/UF Findlay WSU/MTU Findlay Statistics Standings All-GLIAC News
2011-12 Hillsdale
Findlay FSU/MTU/NU Hillsdale
Statistics Standings
 All-GLIAC News
2010-11 FSU/UF
Wayne State
Ferris State
Findlay Statistics Standings All-GLIAC  News
2009-10 Findlay
Findlay
GVSU
Findlay Statistics
Standings All-GLIAC News
2008-09 Findlay
 Findlay LSSU
Findlay Statistics Standings All-GLIAC News
2007-08 GVSU
GVSU GVSU
Gannon
Statistics Standings
All-GLIAC  
2006-07 Findlay
 Findlay
GVSU Findlay Statistics Standings
All-GLIAC  
2005-06 GVSU/UF
GVSU GVSU
Findlay Statistics Standings
All-GLIAC  
2004-05 Findlay
Findlay Ferris State
Findlay Statistics Standings
All-GLIAC  
2003-04 FSU/UF
Findlay Ferris State
Findlay Statistics
Standings
All-GLIAC  
2002-03 MTU
MTU MTU
Findlay Statistics
Standings All-GLIAC  
2001-02 MTU
MTU MTU
Findlay/Gannon
Statistics
Standings    
2000-01

HC/Gannon

GVSU GVSU/MTU
HC/Gannon
Statistics Standings   All-GLIAC  
1999-00
Gannon NMU NMU Gannon
       
1998-99 Wayne State
WSU NMU/NU
Wayne State
       
1997-98 NU/MTU/UF
FSU NU/MTU
Findlay
       
1996-97 GVSU/Oakland
GVSU GVSU
Oakland
       
1995-96 LSSU/Oakland
LSSU

       
1994-95 Ferris State
 Hillsdale            
1993-94 Wayne State
WSU            
1992-93 NMU
WSU            
1991-92 Wayne State
GVSU            
1990-91 GVSU
GVSU            
1989-90 Ferris State
             
1988-89 Ferris State
             
1987-88 Ferris State
             
1986-87 FSU/WSU
             
1985-86 Wayne State
             
1984-85 SVSU
             
1983-84 Wayne State
             
1982-83 FSU/SVSU
             
1981-82 Ferris State
             
1980-81 Hillsdale
             
1979-80 SVSU
             
1978-79 GVSU
             
1977-78 LSSU
             
1976-77 GVSU
             
1975-76 LSSU/NMU/GVSU              
1974-75
GVSU              
1973-74 Ferris State              
1972-73 Ferris State